18/06/2024
16.5 C
Novi Pazar

Novi Pazar – kvalitet vazduha u 2021. godini

Novi Pazar je na osnovu ovih podataka iz automatskog monitoringa najzagađeniji grad u Republici Srbiji.

Automatska stanica u okviru državnog sistema za monitoring kvaliteta vazduha je uspostavljena februara 2020. godine. Ta činjenica onemogućila je uključivanje merenja sa ove stanice u nacionalni izveštaj o kvalitetu vazduha koji priprema Agencija za zaštitu životne sredine zbog nekompletnog niza podataka za tu godinu.

Međutim, već oni podaci koji su prikupljeni tokom 2020. godine govore o dramatično lošem stanju kvaliteta u Novom Pazaru pre svega u odnosu na koncentracije suspendovanih čestica prečnika 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5). Naime, navedene godine je na osnovu raspoloživih podataka zabeleženo prekoračenje dnevne granične vrednosti PM10 čestica u toku 127 dana. Važeća Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Vlade Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 11 od 5. marta 2010, 75 od 20. oktobra 2010, 63 od 19. jula 2013.) propisuje ovu graničnu vrednost kao 50 µg/m3 i definiše 35 dana kao maksimalni broj dana sa prekoračenjima.

Ako tome dodamo informaciju da je na osnovu perioda februar – decembar 2020. godine izračunata srednja godišnja vrednost PM2.5 čestica iznosila 41 µg/m3 a da ista Uredba propisuje graničnu godišnju vrednost od 25 µg/m3 jasno je da je te godine vazduh o Novom Pazaru bio prekomerno zagađen.

Na žalost, situacija u 2021. godini se dodatno pogoršala. Pa su tako zabeležena sledeća prekoračenja:

  • PM10 – 153 dana sa srednjim dnevnim koncentracijama iznad granične vrednosti (dozvoljeno 35)
  • PM10 – Srednja godišnja vrednost 55.3 µg/m3 iznad dozvoljene godišnje granične vrednosti (40 µg/m3)
  • PM2.5 – Srednja godišnja vrednost 47.7 µg/m3 iznad dozvoljene godišnje granične vrednosti (25 µg/m3)

Još dramatičniji uvid može se steći ako se gore navedene srednje godišnje vrednosti uporede sa važećim preporukama Svetske zdravstvene organizacije koja za PM10 čestice preporučuje 15 µg/m3 kao graničnu vrednost odnosno 5 µg/m3 za PM2.5 čestice.

Kada koncentracije suspendovanih čestica (PM) uporedimo sa kategorijama vazduha prema EU indeksu kvaliteta vazduha, takođe dobijamo poražavajuće rezultate (slike).

Novi Pazar je na osnovu ovih podataka iz automatskog monitoringa najzagađeniji grad u Republici Srbiji. Treba ipak pomenuti da u čak 18 gradova u Srbiji sa preko 50 hiljada stanovnika, ne postoji automatski monitoring. Osnovni uzrok ovako loših rezultata kvaliteta vazduha u Novom Pazaru treba potražiti pre svega u emisijama zagađujućih materija, u ovom slučaju PM čestica iz malih ložišta.

Sve gore navedene podatke kao i podatke o koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu u Novom Pazaru i celoj Srbiji možete pratiti u realnom vremenu na portalu xEco Vazduh koji je stavljen na raspolaganje građanima uz podršku Nacionalne ekološke asocijacije.

xEco Vazduh

Web: https://xeco.info/xeco/vazduh

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.xeco.twa

Windows: https://www.microsoft.com/en-us/p/xeco-vazduh/9mx5tvsl62mm

NAJČITANIJE

FOTO DANA

Vezani članci

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime