17/06/2024
29.4 C
Novi Pazar

Sporazum SPP i SDA – Šta su tačno potpisali Ugljanin i Zukorlić

Predsjednici Stranke Pravde i Pomirenja i Stranke Demokratske Akcije Sandžaka potpisali su u nedjelju Sporazum o saradnji u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Sporazum o formiranju programske većine u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sastoji se od 28 programskih ciljeva koji glase:

1. Ostvarivanje svih individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka koja su garantirana Ustavom Republike Srbije;

2. Potpuna reforma zakonodavstva u oblasti prava i sloboda manjinskih naroda;

3. Prenošenje osnivačkih prava javnih institucija i organizacija od posebnog značaja za Bošnjake na Bošnjačko nacionalno vijeće;

4. Ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom jeziku i pismu u odgojno-obrazovnim ustanovama na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja;

5. Ostvarivanje prava Bošnjaka na učešće na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja radi upisa u Poseban birački spisak;

6. Osnivanje Javnog medijskog servisa na jezicima manjinskih naroda;

7. Usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlaštenjima u Sandžaku, sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama;

8. Rasvijetljavanje i procesuiranje svih ratnih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku.

9. Usvajanje Rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u Narodnoj Skupštini Republike Srbije;

10. Tražiti od Skupštine Republike Srbije i skupština lokalnih samouprava gdje žive nacionalne manjine da najmanje jednom godišnje razmatraju izvještaj o položaju i stepenu ostvarivanja prava manjinskih naroda;

11. Sprovođenje ustavnih reformi sa ciljem da se Bošnjacima Ustavom R. Srbije utvrdi status naroda, a bosanskom jeziku i pismu ravnopravan status sa srpskim jezikom i pismom i promjena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije;

12. Punopravno članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji i NATO-u;

13. Obezbjeđivanje prava Bošnjacima Sandžaka da uspostavljaju i razvijaju sve vrste odnosa i saradnje sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine, koji ne mogu biti manjeg obima od specijalnih i paralelnih odnosa i saradnje srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine sa svojim matičnim narodom u Srbiji;

14. U cilju očuvanja bošnjačkog nacionalnog identiteta i tradicionalnih vrijednosti Bošnjaka Sandžaka, udruženjima registrovanim u zemljama domaćina u dijaspori utvrditi zvaničan status člana Bošnjačkog nacionalnog vijeća;

15. Potpisnice ovog sporazuma su saglasne da sva prava koja ima Srpska pravoslavna crkva, istovjetna prava treba imati i Islamska zajednica, te će potpisnice ovog sporazuma založiti i doprinjeti jedinstvu Islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru i duhovnim centrom u Sarajevu uz podršku Rijaseta u Bosni i Hercegovini i Dijaneta Republike Turske;

16. Intenzivirati borbu protiv kriminala i korupcije, naročito protiv zloupotrebe javnih finansija;

17. Kandidiranje materijalnih i nematerijalnih dobara za listu elemenata kulturnog nasljeđa Republike Srbije kao i nominiranje za UNESCO-listu svjetske kulturne baštine.

18.  Izraditi strategiju za izmjenu i usklađivanje imena ulica, naselja i ustanova koja nisu u skladu sa bošnjačkom kulturom u mjestima gdje su Bošnjaci većina;

19.  Vijeće će raditi transparentno, uz medijsko praćenje zasijedanja Skupštine;

20. Nastavak razvoja obrazovanja Bošnjaka na bosanskom jeziku u duhu bošnjačke kulture u osnovnim, srednjim školama i na univerzitetima.

21. U saradnji sa nadležnim institucijama, podstaći rekonstrukciju, revitalizaciju i temeljnu obnovu Stare čaršije u Novom Pazaru i njeno etabliranje kao otvorenog nacionalnog muzeja i kulturno-historijskog spomenika nulte vrijednosti;

22. U saradnji sa nadležnim institucijama, podstaći rekonstrukciju, revitalizaciju i temeljnu obnovu Sjeničke tvrđave i njeno etabliranje kao otvorenog nacionalnog muzeja i kulturno-historijskog spomenika nulte vrijednosti.

23. Osnovati i izgraditi Bošnjački kulturni centar u Novom Pazaru, u čijem sastavu će biti bošnjački muzej, bošnjački arhiv, bošnjačka biblioteka, bošnjačko pozorište, izdavačka kuća i bošnjački mediji i institut za bosanski jezik i bošnjačku književnost;

24. Izgraditi memorijalni centar Hadžet;

25. Osnivanje fonda za besplatne udžbenike na bosanskom jeziku;

26. Nastavak realizacije projekta „Program povratka i održivog opstanka prognanih i interno raseljenih Bošnjaka Opštine Priboj“

27. Podrška Odsjeku bosanski jezik i bošnjačka književnost na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i inicijativa za osnivanje istog na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

28. Formirati redakciju na bosanskom jeziku pri javnim servisima Radio televizije Srbije i Radio televizije Vojvodine.

Sulejman Ugljanin i Usame Zukorlić obratili su se nakon potpisivanja Sporazuma i istakli da je Sporazum od velike važnosti za sve Bošnjake u Srbiji.

Podsjećamo, danas je na prvoj sjednici Vijeća izabrana Misala Pramenković za predsjednicu BNV, a koja je bila nosilac liste političke partije SPP. U narednom periodu, održat će se i sjednica na kojoj će se formirati i ostali organi.

NAJČITANIJE

FOTO DANA

Vezani članci

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime